• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Województwo Zachodniopomorskie

W 2019 i w 2020 roku realizowaliśmy zadania publiczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego - "Pokój zaczyna się w rodzinie" oraz „Pokój zaczyna się w rodzinie czyli profilaktyka przeciwdziałania przemocy - edycja 2020."

Fundacja przeznaczyła własne środki finansowe do ich realizacji w kwocie 6531,34 zł. Pozostałe środki na finansowanie zadań pochodziły z dotacji.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy (TSR1) oraz przeprowadzeniu Konferencji "Pokój zaczyna się w rodzinie."

Przeprowadziliśmy 13 praktycznych warsztatów TSR1 - 364 godzin warsztatowych. Rozdaliśmy 131 książek "Wychowanie bez porażek, czyli Trening Skutecznego Rodzica" T. Gordona, 131 sztuk Zeszytów ćwiczeń TSR1 w celu ułatwienia zmiany postaw i ćwiczenia nowo poznanych umiejętności. W sumie przeszkoliliśmy 131 zachodniopomorskich rodziców.

Na konferencję przygotowaliśmy i rozdaliśmy 200 sztuk materiałów konferencyjnych. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego oraz pracownicy instytucji wspierania rodziny i zapobiegania przemocy. W celu rekrutacji na konferencję została wykonana strona www na której zamieszczona została także relacja filmowa i zdjęciowa z jej przebiegu. Zobacz tutaj:  https://konferencja.gordon.edu.pl/
 

Celem warsztatów dla rodziców TSR1 było:
• wzrost umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców w oparciu o nieagresywny model
• pogłębienie wiedzy o modelach pozytywnego wpływania na postawy dzieci
• rozwinięcie współpracy opartej na podmiotowej relacji rodzic - dziecko
• wpłynięcie na spadek stresu, lęku w sprawach szkolnych i relacjach w domu wskazywanych jako problematyczne
• rozwój empatycznych relacji w domu
• wpłynięcie na rozwój demokratycznego stylu wychowania rozumianego jako pozytywny czynnik w rozwoju szacunku w relacji z dzieckiem.
• pomoc w stworzeniu środowiska najbardziej sprzyjającego rozwojowi dziecka przez wzrost autorytetu rodzica
• wpłynięcie na kreowanie pozytywnych postaw społecznych u dzieci i młodzieży
• umiejętność wpływania na wartości u dzieci
• zwiększenie asertywności
• poprawienie relacji w środowisku szkolnym i rodzinnym, co prowadzi do poprawy zdrowia psychicznego
• uznanie godności i niepowtarzalności osoby ludzkiej
• pomoc wychowankowi w jego rozwoju, w budowaniu własnej osobowości, świata wewnętrznych przeżyć
• kształtowanie postaw społecznych tj. tolerancji, szacunku, wrażliwości
• wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i pomoc w rozwijaniu ich kompetencji

W 2020 roku realizacja zadania to było wyzwanie, ale udało się! Dziękujemy wszystkim Uczestnikom ze Szczecina, Koszalina i Szczecinka za udział i zaangażowanie! Była moc, oby Gordon został z Wami na zawsze : )

Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy służy budowaniu relacji z dziećmi w oparciu o model bez zwycięzców i bez pokonanych oraz pomaga w przezwyciężaniu wielu trudności, z którymi się zmagają rodzice w procesie wychowania.

Podczas kursu realizacji zadania rodzice otrzymali wiedzę i umiejętności, aby mogli cieszyć się zmianami, które one wniosą w ich relacje rodzinne. Nauczyli się jak korzystać ze wspaniałego narzędzie, jakim jest „okno zachowania”, które stosowane w relacjach z dziećmi, bez względu w jakim są wieku, przynosi zaskakujące efekty!

Galeria zdjęć z kursów TSR1 w 2020 roku!