• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Rodzica

Trening Skutecznego Rodzica (TSR) jest powszechnie uznany za pierwszy program szkoleniowy dla rodziców kształcący ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne. TSR zapoczątkował w USA kursy dla rodziców na szeroką skalę i obecnie jest nauczany już w ponad 50 krajach na całym świecie. Kiedy w 1962 roku dr T. Gordon po raz pierwszy prowadził TSR, szkolenie rodziców było zupełnie nowym zjawiskiem. W tym czasie większość rodziców uważała, że dokształcanie się w tym kierunku jest im zupełnie niepotrzebne, bo metody, jakimi oni sami zostali wychowani przez swoich rodziców były wystarczająco dobre. Jednak pomysł prowadzenia zajęć dla rodziców przyjął się i w roku 1975 czasopismo the New York Times nazwało TSR „ogólnonarodowym ruchem”. Jak każdy nowy pomysł, TSR przyciągnął wielu swoich naśladowców.

TSR jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku. Dostarcza potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi, albo gdy te kłopoty już są widoczne.

Na kursach rodzice nabywają umiejętności:

 • rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości po to, by budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,  ograniczać sytuacje konfliktowe i wzmacniać więzi w rodzinie.
 • pomagania - podstawowego i aktywnego słuchania po to, by nauczyć dzieci rozwiązywania ich własnych problemów, dzięki czemu budują one  i wzmacniają poczucie własnej wartości, stając się silniejszymi, odpowiedzialnymi i samodzielnymi w wielu trudnych momentach życia.
 • wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja, po to by  skuteczne wpływać na wartości u dzieci i dzięki otwartej i jasnej komunikacji z nimi nauczyć je postawy asertywnej.
 • rozpoznawania po czyjej stronie leży problem, po to by wybrać odpowiednie narzędzie komunikacyjne stosowane w metodzie Gordona i odnieść pożądany efekt, kształtując dzięki temu pozytywne relacje z dziećmi i innymi ludźmi.
 • konfrontacyjnych i stawiania granic po to by zadbać o własne potrzeby, skuteczniej konfrontując się z nieakceptowanym zachowaniem dzieci, dzięki temu ucząc je, aby liczyły się z potrzebami rodziców i innych ludzi.
 • ustalania reguł w rodzinie w oparciu o zasadę uczestnictwa, po to by dzieci miały większą motywację do ich przestrzegania.
 • rozpoznawania barier w komunikacji, po to by redukować bunt u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków i w ten sposób zapobiegać ewentualnym konfliktem.
 • radzenia sobie ze stresem, po to by zadbać o własne potrzeby, panować nad emocjami, podejmować decyzje i skuteczniej rozwiązywać problemy.
 • zastępowania kar i nagród skuteczną konfrontacją i wyrażaniem doceniania,  po to by budować zdrowsze i satysfakcjonujące relacje z własnymi dziećmi dowodząc swojego pozytywnego nastawienia wobec nich i wobec samych siebie.
 • radzenia sobie ze złością, po to by nie pozwolić na eskalację problemu w relacji z dzieckiem, dzięki czemu szacunek, empatia i pozytywne nastawienie nie pozostają tylko abstrakcyjnymi pojęciami.

Dzieci rodziców po kursie TSR:

Badania naukowe i osobiste doświadczenia rodzin po kursie Trening Skutecznego Rodzica (są już na świecie„wychowane” dzieci metodą Gordona) pokazują, że dzieci wychowywane w oparciu o metodę Gordona są błyskotliwe, bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie i są społecznie bardziej przystosowane. Uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. W konfliktach z rodzicami i innymi dorosłymi nie używają walki, która może przerodzić się w dalszej perspektywie w zachowania agresywne. Dojrzewanie przechodzą bez większych burz i napięć zazwyczaj kojarzonych nieodzownie z tym okresem. Wyrastają na dorosłych o wysokim poczuciu etyki i moralności. Są zdrowsze fizycznie i psychicznie.