• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Nasze Konferencje

Konferencje pt. "Pokój zaczyna się w rodzinie"

Myśl przewodnia naszych konferencji „Pokój zaczyna się w rodzinie” zainspirowana została ideą i modelem bez zwycięzców i pokonanych dr. Thomasa Gordona.

Co zatem chcemy przekazać, o czym powiedzieć, na co zwrócić uwagę uczestników? Nasza odpowiedź: Na pokój w relacjach rodzinnych na wzajemną empatię i dawanie poczucia bezpieczeństwa, bo wierzymy, że to ważne fundamenty na których każda rodzina pragnie się opierać.

Wychowanie do pokoju zaczyna się od rodziców, którzy każdym swoim gestem, słowem i zachowaniem przekazują dzieciom wartości pomocne w utrzymaniu pokoju. Jako społeczeństwo żyjemy w coraz bardziej stresogennych warunkach życia i rozwoju. Dotyczy to również dzieci, które od wczesnych etapów rozwoju narażone są na wysokie i ciągle wzrastające wymagania. Skutki działania stresu o charakterze przewlekłym mogą przejawiać się somatycznie. Przykładem zaburzeń z somatyzacją mogą być objawy żołądkowo-jelitowe, objawy sercowo-naczyniowe lub objawy skórne lub bólowe, które w procesie diagnostycznym nie maja podstaw organicznych. Z kolei skutki o charakterze psychicznym to między innymi, zaburzenia zachowania, depresje, czy zaburzenia odżywiania. Identyfikacja czynników stresogennych oraz umiejętne wsparcie dziecka jest kluczowym elementem prawidłowego rozwoju młodego człowieka.
Jak więc widzimy dzisiejszy nadmiar stresu stoi w sprzeczności z pokojem. Ten stres jest nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz rodziny.

Czy dzieci widzą rodzica empatycznego, wyrozumiałego, sprawiedliwie rozwiązującego konflikty, umiejącego słuchać ze zrozumieniem, szanującego innych, mówiącego prawdę, stawiającego granice w akceptowalny sposób, panującego nad złością?
 Czy rodzica, który nie słucha dziecka, ignoruje uczucia, wydaje rozkazy, daje kary, nie zwraca uwagi na problemy i potrzeby dziecka, krzyczy?

Nazwa „Pokój zaczyna się w rodzinie” jest przesłaniem, które ma prowokować do tematu znaczenia odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania do pokoju w dzisiejszym świecie. Niestety nasze doświadczenie w pracy z rodzicami, a i nauczycielami (znaczącymi osobami w życiu dziecka) pokazuje, że brakuje im modelu postępowania oraz konkretnych umiejętności, które pomogą rozwiązać problem z dzieckiem bez uciekania się do manipulacji czy siły, mamy tu na myśli także tę psychiczną, która często odsłania swe oblicze w porozumiewaniu się za pomocą języka siły i barier w komunikacji. Poznanie przez dorosłych postaw wychowawczych nawiązujących do pokoju i wdrażanie przez nich praktycznych umiejętności, opartych o nieagresywny sposób, jakim jest model Gordona, pomoże skutecznie zmieniać postawy, zachowania, sposób komunikacji czy rozwiązywania konfliktów.

Obserwując te zmiany u dorosłych i doświadczając ich na sobie, dziecko będzie uczyło się przez naśladowanie, co wpłynie pozytywnie na proces jego rozwoju, dając dobre wzorce dla jego własnych postaw i zachowań w dorosłym życiu. A to z kolei wpłynie na kolejne pokolenia, które przecież wychowują dzieci, kiedy same stają się rodzicami. Ten mechanizm jest podstawą budowy obywatelskiego i zintegrowanego społeczeństwa, dla którego pokój jest celem nadrzędnym.

KONFERENCJA W BIAŁYMSTOKU GRUDZIEŃ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=n3V6w2mFwYw&t=18s

KONFERENCJA W SZCZECINIE PAŹDZIERNIK 2019

https://konferencja.gordon.edu.pl/

 

Konferencja "Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład"-18.05.2012r.  w Szczecinie

W zamierzeniu Organizatorów nazwa: „Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład” ma być okazją do podjęcia dyskusji nad tematem dawania dobrego przykładu.
Jesteśmy swego rodzaju matrycą dla dzieci - więc - rodzice są przykładem, nauczyciele są przykładem, dziadkowie też stają się przykładem, itd. Dorośli, z którymi dziecko ma kontakt stają się dla niego wzorem do naśladowania, a modelowanie jest jednym z najpotężniejszych metod wychowania. Jeśli dorosłym wydaje się, że dzieci będą przede wszystkim kierowały się tym, co się do nich mówi, są w dużym błędzie... bo jeśli dorośli mówią co innego, a robią co innego, mogą być pewni, że dziecko będzie naśladować to, co dorośli robią, a nie to - co mówią.
Nie bez przyczyny postanowiliśmy zorganizować konferencję „ Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład” w roku 2012, który został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka, któremu nieobca była idea dawania dobrego przykładu. Pragniemy, żeby m.in. to skłoniło Państwa do głębszej refleksji nad sprawami dzieci, nad tym, jak poprawić z nimi komunikację, jak dbać o ich bezpieczeństwo i zdrowy, wszechstronny  rozwój.
Gośćmi specjalnymi na Konferencji są Panie: Linda i Michelle Adams, współtwórczynie metody Thomasa Gordona, znanej na całym świecie, która to metoda od blisko 50 lat uczy rodziców, nauczycieli i innych odbiorców umiejętności skutecznej komunikacji, skutków modelowania i rozwiązywania konfliktów metodą bez przegranych.

Spotkanie z Panią Lindą Adams daje Państwu możliwość poznania metody Gordona od osoby, która ją współtworzyła i żyje tą ideą na co dzień. Natomiast obecność Michelle Adams daje możliwość praktycznego sprawdzenia jej pozytywnych i trwałych oddziaływań na dzieciach, które były wychowywane w modelu pozytywnego rodzicielstwa za pomocą właśnie tej metody.
Podczas tej Konferencji chcemy również podkreślić wagę relacji: nauczyciel - rodzic i jej  wpływu na funkcjonowanie i rozwój dziecka. Pomimo bowiem wzajemnego zainteresowania „dobrem dziecka”, pomiędzy nauczycielami a rodzicami rzadko istnieje ścisły kontakt i dobra komunikacja. Jednakże nauczyciele i rodzice nigdy nie powinni zapominać o tym, że w ogromnym stopniu wpływają na zachowania dziecka, kształtują je. Wpływ naszych modeli postępowania na zachowanie dziecka jest ukazany i potwierdzony także w wielu badaniach naukowych.

Metoda Gordona w praktyce - oczami ojca po kursie Treningu Skutecznego Rodzica - zachęcamy do obejrzenia

https://www.youtube.com/watch?v=NHu044GFSYo&list=UUBJdYdsEWYzWzWKDJKztx_Q&index=27

Wypowiedź Lindy Adams żony Toma - zachęcamy do obejrzenia

https://www.youtube.com/watch?v=cXE1-iZizNw&list=UUBJdYdsEWYzWzWKDJKztx_Q&index=22