• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

1,5 %

Wraz z rozpoczęciem każdego Nowego Roku rozliczamy się w Urzędach Skarbowych za poprzedni rok kalendarzowy.

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, wypełniając swój PIT wpiszcie: Fundacja „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181.

Przekaż nam 1,5 % podatku. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby nas wspomóc w realizacji naszej misji.

Szacunek, miłość i pokój w relacjach międzyludzkich jest naszym celem nadrzędnym. Pragniemy zwrócić uwagę na wagę tego co ważne i niezmienne, że każdy akt zwracania się do dziecka stanowi fundament tego co zagości w jego sercu i umyśle, procentując w jego przyszłości.

Twój indywidualny wkład może zmieniać klimat w wielu rodzinach, wspierając je w budowaniu relacji w oparciu o troskę i pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz pozytywny wpływ dorosłych zamiast władzy.

Uzyskane środki z 1,5 % przekazane na konto Fundacji zostaną przeznaczone na:

  • pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży;
  • wsparcie psychologiczne dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi;
  • wsparcie psychologiczne dla rodzin niewydolnych wychowawczo;
  • profilaktykę uzależnień poprzez edukację zdrowotną, szkolenia, wykłady, prelekcje;
  • szkolenie rodziców w ramach podnoszenia ich kompetencji wychowawczych;
  • wspieranie działań i projektów służących rozwijaniu empatii, szacunku, akceptacji i pokoju we wszyskich relacjach;
  • dofinansowanie zajęć dla rodziców i nauczycieli w ramach programów: „Zmieniamy świat budując relacje” i „Metoda Gordona w służbie nauczycieli” ;
  • organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, które pomagają w nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Wszystkim, którzy przekażą 1,5 % dla Fundacji „Wychowanie bez porażek” i tym którzy już zrobili to w latach poprzednich, mówimy po prostu: „Bardzo, ale  to bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie, zaufanie i wiarę w wartości, które realizujemy poprzez zadania statutowe, na które w całości przekazujemy otrzymane pieniądze."