• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Darowizna

Głównym środkiem utrzymania Fundacji, jako organizacji non profit, oprócz 1% są darowizny od osób prywatnych i dotacje.

Przez cały rok możecie Państwo przekazywać nam darowizny lub pomagać regularnie, zostając stałym Darczyńcą. Nawet niewielkie wpłaty pomogą nam w naszej działalności.

Przypominamy!
Przekazując darowizny osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). W tytule wpłaty należy wpisać „Darowizna na cele statutowe”.

Wpłaty na konto: Fundacja „Wychowanie bez porażek”, ul. Sosnowa 8/3, 24-100 Puławy, mBank nr konta: 88114020040000350275507925, w tytule przelewu zawsze prosimy o dopisek „darowizna na cele statutowe Fundacji”.

Serdecznie dziękujemy.