• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Dziecko patrzy ty dajesz przykład

Jak wynika z ostatnich badań, wielu rodzicom i nauczycielom, często brakuje modelu postępowania oraz konkretnych umiejętności, które pomogłyby rozwiązać problemy związane  z dzieckiem, bez uciekania się do manipulacji, ulegania mu albo stosowania metod autorytarnych, których nie należy mylić z autorytetem. Poznanie zatem pokojowego modelu, który pozwoliłoby skutecznie wpływać na dziecko miałoby znaczący wpływ na modelowanie przez dorosłych zachowań, które wpływałoby na zapobieganie agresji i przemocy, bo dzieci uczyłyby się zachowań społecznych, budowania relacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów w oparciu o pokojowe nastawienie i narzędzia, zamiast siły.

Dlatego właśnie popularyzujemy metodę Gordona, bo dzięki jej poznaniu i nauczeniu się wielu już rodziców i nauczycieli, zmieniło swoje podejście do karania, nagradzania, komunikacji, wyrażania uczuć, potrzeb, słuchania aktywnego z troską i empatią oraz rozwiązywania konfliktów metodą bez zwycięzców i bez pokonanych, których obserwacja i naśladowanie przez dziecko wpłynęło pozytywnie na proces jego rozwoju, dając mu  pozytywne wzorce dla jego własnych postaw i zachowań.

Pragniemy, by nazwa „Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład” (ang. Children see Children do) stała się silnym przesłaniem, które skłoni do głębszej refleksji nad sprawami dzieci, nad tym jak poprawić z nimi komunikację, jak dbać o ich bezpieczeństwo, rozwój oraz jak ważne jest w procesie wychowania dawanie im dobrego przykładu przez dorosłych.