• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Metoda Gordona w służbie nauczycieli

Dla nauczycieli wiedza, praktyka, komunikacja bez przegranych, trening osobisty, dobre relacje, czyli Trening Skutecznego Nauczyciela.

Na kursie dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN1) nauczyciele poznają ideę Gordona oraz jego model - okno zachowania. Nauczą się także porozumiewania językiem akceptacji oraz otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Wszystko po to, aby wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania/uczenia się. Kurs dla nauczycieli TSN1 pozwala  na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, wydobywanie ich potencjału. Rozpoznawanie, obserwowanie, wspieranie i pomaganie dziecku w jego rozwoju, oraz radzeniu sobie z emocjami.

Program kursu dla nauczycieli TSN1 obejmuje 21 godzin zegarowych rozłożonych w różnym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

Kurs dla nauczycieli TSN1 to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata pracy nauczyciela.
Nauczyciele uczestniczący w kursie TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Uczestnicy
Nauczyciele wszystkich typów szkół i nauczyciele przedszkolni.

Czas trwania
28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych)

Termin realizacji
Do uzgodnienia z każdą placówką indywidualnie.

Miejsce
Placówka, która zgłasza uczestników na kurs dla nauczycieli TSN1 zapewnia miejsce na jego przeprowadzenie.

Odpłatność
Koszt szkolenia kalkulowany jest indywidualnie dla każdej placówki, w zależności od ilości uczestników szkolenia i położenia placówki w Polsce. W ramach opłaty za szkolenie, każdy uczestnik otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe – zeszyt ćwiczeń, książkę o metodzie Gordona, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom.

Kontakt w sprawie szkolenia
Placówki zainteresowane kursem dla nauczycieli TSN1 prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl. Wszelkie informacje pod numerem tel. kom. 602 336 109

Ważne: W przypadku przeszkolenia w TSN1 całej Kadry Pedagogicznej, placówka otrzyma certyfikat.

W czasie kursu nauczyciele rozwiną umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Rozpoznawania przyczyn powstawania złości i radzenia sobie z nią.
 • Redukowania buntu u dzieci.
 • Sposobów na ograniczenie sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.
 • Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Prowadzenia dyskusji skoncentrowanej na treści.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Program kursu dla nauczycieli TSN1

 • Skuteczny nauczyciel
  • Cele kursu TSN1
  • Przegląd umiejętności i metodyki TSN1
  • Ustalanie celów osobistych
  • Generalne etykietowanie ludzi
  • Umiejętność obserwacji dzieci/uczniów
  • Okno zachowania
  • Kto ma problem
  • Kiedy dzieci/uczniowie mają problemy
  • Skutki barier w sytuacji pomagania
  • Proces pomagania
 • Pomaganie dziecku/uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb
  • Umiejętności pomagania
  • Podstawowe i aktywne słuchanie
  • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
  • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Otwarta komunikacja
  • Asertywny nauczyciel
  • Skutki słownej pochwały
  • Wyrażanie doceniania
  • Zapobieganie konfliktom
  • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • Skuteczna konfrontacja
  • Radzenie sobie z oporem
  • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • Wzbudzanie motywacji w uczniach
  • Dyskusje lekcyjne skierowane na treści i uczniach
  • Etapy procesu nauki
  • Potrzeby kontra rozwiązania
  • Skuteczne konsultowanie
 • Zastosowanie TSN1 w praktyce
  • Stosowanie umiejętności TSN1
  • Przegląd okna zachowania

Zalety kursu dla nauczycieli TSN1

 • Jest prowadzony w blisko 50 krajach od ponad 40 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestnicząc w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
 • Dotyczy relacji międzyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowania).
 • Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
 • Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.