• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Metoda Gordona w służbie nauczycieli

Dla nauczycieli wiedza, praktyka, komunikacja bez przegranych, trening osobisty, dobre relacje, czyli Trening Skutecznego Nauczyciela.

Prowadzone wyłącznie przez Reprezentantów GTI w Polsce Violettę i Piotra Kruczkowskich.

Na kursie dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN1) nauczyciele poznają ideę Gordona oraz jego model - okno zachowania. Nauczą się także porozumiewania językiem akceptacji oraz otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Wszystko po to, aby wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania/uczenia się. Kurs dla nauczycieli TSN1 pozwala  na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, wydobywanie ich potencjału. Rozpoznawanie, obserwowanie, wspieranie i pomaganie dziecku w jego rozwoju, oraz radzeniu sobie z emocjami.

Program kursu dla nauczycieli TSN1 obejmuje 21 godzin zegarowych rozłożonych w różnym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

Kurs dla nauczycieli TSN1 to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata pracy nauczyciela.
Nauczyciele uczestniczący w kursie TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Uczestnicy
Nauczyciele wszystkich typów szkół i nauczyciele przedszkolni.

Czas trwania
28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych)

Termin realizacji
Do uzgodnienia z każdą placówką indywidualnie.

Miejsce
Placówka, która zgłasza uczestników na kurs dla nauczycieli TSN1 zapewnia miejsce na jego przeprowadzenie.

Odpłatność
Koszt szkolenia kalkulowany jest indywidualnie dla każdej placówki, w zależności od ilości uczestników szkolenia i położenia placówki w Polsce. W ramach opłaty za szkolenie, każdy uczestnik otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe.

Kontakt w sprawie szkolenia
Placówki zainteresowane kursem dla nauczycieli TSN1 prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl. Wszelkie informacje pod numerem tel. kom. 602 336 109

Ważne: W przypadku przeszkolenia w TSN1 całej Kadry Pedagogicznej, placówka otrzyma certyfikat.

W czasie kursu nauczyciele rozwiną umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Rozpoznawania przyczyn powstawania złości i radzenia sobie z nią.
 • Redukowania buntu u dzieci.
 • Sposobów na ograniczenie sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.
 • Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Prowadzenia dyskusji skoncentrowanej na treści.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Program kursu dla nauczycieli TSN1

 • Skuteczny nauczyciel
  • Cele kursu TSN1
  • Przegląd umiejętności i metodyki TSN1
  • Ustalanie celów osobistych
  • Generalne etykietowanie ludzi
  • Umiejętność obserwacji dzieci/uczniów
  • Okno zachowania
  • Kto ma problem
  • Kiedy dzieci/uczniowie mają problemy
  • Skutki barier w sytuacji pomagania
  • Proces pomagania
 • Pomaganie dziecku/uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb
  • Umiejętności pomagania
  • Podstawowe i aktywne słuchanie
  • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
  • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Otwarta komunikacja
  • Asertywny nauczyciel
  • Skutki słownej pochwały
  • Wyrażanie doceniania
  • Zapobieganie konfliktom
  • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • Skuteczna konfrontacja
  • Radzenie sobie z oporem
  • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • Wzbudzanie motywacji w uczniach
  • Dyskusje lekcyjne skierowane na treści i uczniach
  • Etapy procesu nauki
  • Potrzeby kontra rozwiązania
  • Skuteczne konsultowanie
 • Zastosowanie TSN1 w praktyce
  • Stosowanie umiejętności TSN1
  • Przegląd okna zachowania

Zalety kursu dla nauczycieli TSN1

 • Jest prowadzony w blisko 50 krajach od ponad 40 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestnicząc w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
 • Dotyczy relacji międzyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowania).
 • Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
 • Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.