• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Nauczyciela

Dr Thomas Gordon podkreślał, że nauczyciele są przygotowani do swojej pracy. Pomimo to problemem dla wielu z nich może się okazać codzienna komunikacja z dziećmi i ich rodzicami. Dlaczego? Otóż, na studiach, które przygotowują do zawodu, nie uczy się nauczycieli, tak ważnej umiejętności, jaką jest skuteczna i świadoma komunikacja z dzieckiem/uczniem i jego rodzicem. T. Gordon twierdził, że chodzi o trening komunikacji interpersonalnej, a nie wykłady na temat komunikacji, które zwiększają świadomość, jednak nie uczą konkretnych umiejętności, tak ważnych dla każdego studenta, który pragnie być skutecznym nauczycielem czy wychowawcą. Uzupełniając tą ważną lukę w kształceniu nauczycieli dr Thomas Gordon w 1975 roku opracował Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN).

Z myślą o nauczycielach

Jeżeli nauczyciel pragnie pozytywnie wpływać na swoich uczniów oraz osiągać wyznaczone cele w pracy, jego lepsze kompetencje komunikacyjne, pozwalają, by robił to efektywniej. Jedną z najważniejszych korzyści, którą uzyskują nauczyciele sprawni w komunikacji, jest zmniejszenie nieakceptowanego zachowania dzieci, co pozwala na wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania i uczenia się. Nauczyciele często zapominają, że pracują „sobą” i ich sposób komunikacji  z dziećmi/uczniami jest ogromnie ważny. Ma to zastosowanie bez względu na to jaki charakter ma placówka lub jakie podejście pedagogiczne preferuje. Komunikacja jest kluczem do wprowadzenia tych założeń w życie szkolne czy przedszkolne.

Komunikacja z rodzicami

Umiejętności zdobyte na kursie TSN bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami. Dla ogromnej większości rodziców jest niezwykle ważne to co usłyszą od nauczyciela o swoim dziecku. Decydujący dla relacji nauczyciel - rodzic jest sposób w jaki nauczyciel informuje rodzica, nie tylko o zasobach, ale i o trudnościach na temat funkcjonowania dziecka w szkole, czy w zakresie rozpoznawania jego możliwości rozwojowych. Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomaga w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

W czasie kursu TSN nauczyciele rozwijają umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Rozpoznawania przyczyn powstawania złości i radzenia sobie z nią.
 • Redukowania buntu u dzieci.
 • Sposobów na ograniczenie sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.
 • Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
 • Przekazywania i wpływania na wartości u dzieci oraz strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
 • Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Prowadzenia dyskusji skoncentrowanej na treści.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Treści TSN:

 • Kształtowanie samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie.
 • Przyczyny powstawania złości .
 • Przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Redukowanie buntu u dzieci.
 • Sposoby na ograniczenie sytuacji konfliktowych wśród dzieci.
 • Sposoby na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Stawianie granic dzieciom, dbając przy tym o relacje.
 • Przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci.
 • Motywowanie dzieci do nauki.