• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Miasto Poznań

W 2016  realizowaliśmy zadanie publiczne Prezydenta Miasta Poznania po nazwą "Wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci". Zadanie zostało wykonane dla mieszkańców Poznania.

Fundacja przeznaczyła własne środki finansowe do jego realizacji w kwocie 5262,50 zł. Pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z dotacji.

Przy jego realizacji współpracowaliśmy m.in. ze Szkołą Podstawową Eureka w Poznaniu i XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica (TSR). Przeprowadzono 5 warsztatów Trening Skutecznego Rodzica, w których uczestniczyło 45 rodziców samodzielnie wychowujących dzieci z Gminy Miasta Poznań. Przeprowadzono jeden warsztat Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, w których uczestniczyło 9 dzieci ze szkół z Gminy Miasta Poznań.

Przeprowadzono 138 godzin warsztatów, rozdano 54 materiały szkoleniowe, rozdano 45 książek T. Gordona „Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica”.

Nauczono stosowania metody Gordona co wpłynęło na poprawę zdrowia psychicznego, redukcję stresu, rozwijanie bliskich relacji w rodzinie oraz promowanie nieagresywnych zachowań, rodziców zgłaszających problemy wychowawcze oraz zmniejszenie agresywnych i ryzykownych zachowań u dzieci.

Zadanie pozwoliło dotrzeć do rodziców mniej zamożnych, którym trudno byłoby wziąć udział w odpłatnych warsztatach. 

U beneficjentów po zakończonym zadaniu  zauważalne było:
-    rozwinięcie postaw i pogłębienie kompetencji wychowawczych opartych o nieagresywny model wg metody Gordona
-    spadek stresu związanego z problemami wychowawczymi
-    rozwiniecie współpracy opartej na podmiotowej relacji rodzic – dziecko
-    rozwiniecie empatycznych relacji w rodzinie
-    stosowanie umiejętności nauczonych na kursie TSR w codziennym życiu
-    nieagresywne rozwiązywanie konfliktów domowych
-    zwiększenie asertywności
-    wzrost autorytetu rodzica
-    radzenie sobie ze sprawami wskazywanymi jako problematyczne
-    rozwijanie wewnętrznej motywacji
-    rozwijanie twórczego myślenia