• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Metoda Gordona

Thomas Gordon, światowej sławy autorytet – nieżyjący już amerykański psycholog, psychoterapeuta, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, bliski przyjaciel Helen i Carla Rogers. Autor książek wydanych na całym świecie aż w 28 językach. W Polsce ukazały się między innymi tytuły: „Wychowanie bez porażek”, „Jak dobrze żyć z ludźmi” oraz „Wychowanie bez porażek w szkole”.

Metoda dr. Thomasa Gordona, to zmiana komunikacji z dzieckiem czy innymi osobami, wiedza o kształtowaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu autorytetu rodzicielskiego czy nauczycielskiego w oparciu o wpływ, zamiast władzy oraz przemyślenie i zmiana własnej postawy oraz sposobu porozumiewania z innymi.

Metoda dr. Thomasa Gordona to nabywanie umiejętności:

 • Obserwacji zachowań, by zidentyfikować potrzeby własne i innych osób, co w rezultacie pomaga w radzeniu sobie ze stresem w wielu sytuacjach w relacji z innymi.
 • Identyfikowania kto ma problem, by zastosować odpowiednie umiejętności. Wiedza ta wpływa na zwiększenie poczucia kompetencji komunikacyjnych i wychowawczych.
 • Podstawowego i Aktywnego Słuchania, by pomóc drugiej osobie w znalezieniu rozwiązania jej własnego problemu. W ten sposób np. rodzic czy nauczyciel „zrzuca z siebie ciężar” szukania rozwiązań za dzieci/uczniów, ale staje się towarzyszem prowadząc dziecko/ucznia ku rozwiązaniu. Skutek dla dziecka / ucznia - staje się bardziej samodzielnym i kreatywnym w znajdowaniu rozwiązań dla własnych problemów.
 • Wyrażania siebie (odsłaniania się), by budować opartą na obopólnym szacunku relację z innymi osobami. Powoduje to wzmocnienie relacji i stawanie się osobą bardziej asertywną.
 • Skutecznej konfrontacji, by np. dzieci/uczniowie czy inne osoby miały możliwość zmiany swojego nieakceptowanego zachowania na zachowania przez „nas” akceptowane. Dzięki temu stajemy się bardziej asertywni także w trudnych do zaakceptowania przez siebie sytuacjach, stawiając innym w jasny i konkretny sposób granice.
 • Rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą „bez przegranych”, by obie strony były zadowolone z rozwiązania. Dzięki temu obie strony zaspokajają swoje potrzeby, bez uciekania się do używania siły.
 • Strategii rozwiązywania konfliktów wartości, by własną postawą modelować i kształtować ważne poglądy, opinie, idee i społecznie akceptowane. Dzięki temu budować autorytet w oparciu o wpływ zamiast siły.
 • Mediacji, by pomagać dzieciom/uczniom i innym osobom w rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się między nimi. Dzięki czemu nie angażując się w sprzeczki innych, przyjmując „rolę sędziego”.
 • Tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa, by zwiększyć szanse ich przestrzegania. Dzięki czemu znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo ich respektowania oraz rozwoju większej kreatywności.

Zalety:

 • Wychodzi poza różnice międzykulturowe czy wiekowe. Stosowana z powodzeniem, od ponad 50 lat, w krajach europejskich, Północnej i Południowej Ameryce jak i w takich krajach jak Chiny, Japonia, Południowa Afryka, Meksyk, Izrael, Egipt i Liban, co zapewnia uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Daje to gwarancję, że została sprawdzona w praktyce - w domu, szkole, pracy, biznesie - i uczestniczące w kursach  metody dr .T. Gordona osoby  mogą być pewne, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
 • Stosowana wobec niemowląt, dzieci, nastolatków i dorosłych. Wykorzystywana w komunikacji z dziećmi, z deficytami umysłowymi oraz tzw. "trudnymi dziećmi".
 • Dotyczy relacji międzyludzkich i daje konkretne narzędzia do rozwiązywania konfliktów, tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda „bez przegranych” dr. Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań).
 • Szkolenia z określonych programów prowadzone w małych grupach, gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją indywidualnych celów. Prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz w domu, ponieważ uczestnicy otrzymują komplet materiałów niezbędnych do utrwalania i ćwiczenia omawianych na kursach treści.