• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

O fundacji

Fundacja "Wychowanie bez porażek" jest organizacją pozarządową pożytku publicznego z siedzibą w Szczecinie, która działa na terenie całej Polski. Fundacja została powołana do życia w 2006 roku.

Misją Fundacji jest prawo do życia w oparciu o wartości ludzkie, takie jak szacunek, akceptacja, pokój, jasna komunikacja i postępowanie bez uciekania się do siły, agresji i przemocy psychicznej, fizycznej i słownej w relacjach międzyludzkich.

Fundacja prowadzi szeroko pojętą edukację, pomoc psychologiczną oraz psychoprofilaktykę. Pomaga, aby uczestnicy licznych kursów, szkoleń czy warsztatów nauczyli się metod, które podnoszą jakość ich życia. 

Fundacja działania kieruje do wszystkich, którzy pragną budować swoje relacje w oparciu o styl demokratyczny, poczucie serdeczności i bliskości, przyjazną komunikację oraz nauczyć się pokojowo rozwiązywać konflikty, które podnoszą jakość relacji i wzmacniają więzi z innymi osobami.

Fundacja swoje działania adresuje do rodzin, szkół, przedszkoli, oraz wszędzie tam, gdzie spotkanie się ludzi otwiera potrzebę wspierania relacji międzyludzkich, które są ważne do budowania wspólnoty i wychowania do pokoju przyszłych pokoleń.

Ponadto nasza Fundacja prowadzi działalność promującą zdrowie, w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Model Gordona

Marząc o lepszym świecie bez przemocy, przegranych, gróźb, kar, wiele działań statutowych Fundacji oparliśmy o model wychowawczy dr. Thomasa Gordona. Chcemy wspierać i rozwijać dobre relacje międzyludzkie. Model Gordona opiera się na niewymuszonej dyscyplinie, zaufaniu i rozwiązywaniu konfliktów metodą bez przegranych.

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu możliwe są naprawdę bliskie, oparte na szacunku i zrozumieniu, pełne ciepła relacje w rodzinach, szkołach i na podwórkach, podobnie jak wierzył w to twórca modelu, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla dr Thomas Gordon.

W rodzinie

Jak mawiał dr Gordon od rodziców zależy tak wiele, to oni wychowują następne pokolenia. Jeśli chcemy zmienić świat na lepszy, musimy zacząć od rodziny, każdy od własnej. Rodziców często się krytykuje, zwłaszcza kiedy mają problemy z pociechami, nie dając nic w zamian, poza radami, jak powinni postępować. Rodzice często nie są pewni, co mają zrobić w wielu sytuacjach z dziećmi, wówczas mogą uciekać się do przysłowiowego „klapsa”, który świadczy o ich bezsilności. Większość rodziców powiela sposoby wychowawcze, jakie obserwowali w swoich domach rodzinnych, bo to właśnie ich rodzice kształtowali u nich sposoby budowania relacji i komunikacji z ich dzieckiem.

Dzięki metodzie dr. Gordona rodzice otrzymają konkretne umiejętności, jasne zasady, uzyskają wiele odpowiedzi na dręczące ich pytania i zrozumieją własne postępowanie, to ogromnie dużo. Praktyczne umiejętności i wiedza sprawią, że bezradność przestanie doprowadzać ich do niepożądanych zachowań względem dzieci, bo zastąpią ją skuteczną konfrontacją.

Wiele krajów wprowadziło model Gordona i zaufało mu, osiągając sukces, np. Estonia przeprowadziła olbrzymią kampanię obejmującą zasięgiem cały kraj, czego skutkiem było zmniejszenie przemocy stosowanej wobec dzieci, przemocy dzieci wobec dzieci. Były przeprowadzane badania tego programu, które potwierdziły jego skuteczność. W ramach zadań statutowych Fundacji „Zmieniamy świat budując relacje”, nauczamy rodziców metody Gordona w ramach Treningu Skutecznego Rodzica.

W szkole

Głównym zadaniem szkół i przedszkoli jest edukacja dzieci i młodzieży. W obrębie obowiązującego programu nauczyciele i dyrektorzy placówek mogą wybierać spośród szerokiej oferty książek i innych narzędzi umożliwiających jego realizację.

Ważnym zadaniem placówek edukacyjnych jest także współpraca z rodzicami oraz zapewnienie im wsparcia w wychowywaniu ich dzieci. W tym zakresie brakuje jednak często jasno sprecyzowanych programów i pomocy dydaktycznych. W ramach zadań statutowych Fundacji „Metoda Gordona w służbie nauczycieli” proponujemy grupowe Treningi Skutecznego Nauczyciela (TSN). Stworzony przez dr. T. Gordona program TSN to umiejętności budowania relacji z uczniami i ich rodzicami w oparciu o szacunek, empatię, otwartą komunikację i zrozumienie potrzeb.

Wielu nauczycieli sądzi, że musi w klasie „zamrozić” swoje emocje i swoje potrzeby. Walcząc ze swoimi prawdziwymi uczuciami, tłumiąc je, powodują, że często ujawniają się one pod postacią złości, agresji, fałszywej akceptacji lub fałszywej nie akceptacji. Nie łatwo jest wyrażać siebie (odsłaniać się), powiedzieć do swoich uczniów np. „Miałam zły dzień... bo...”, ale można się tego nauczyć. Umiejętności zdobyte na kursie TSN bardzo ułatwiają komunikację i pomagają we współpracy z uczniami, rodzicami, innymi osobami w szkole.

Cele szczegółowe

 1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
 2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
 3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
 4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
 5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
 6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.
 7. Działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo.
 8. Zapobieganie przemocy w rodzinie.
 9. Profilaktyka uzależnień.