• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Stres wśród dzieci

W 2013 r. braliśmy udział w zadaniu dotyczącym ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin. Zadanie dotyczyło kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół.

Zadanie realizowane przy udziale Prezydenta Miasta Szczecin. Fundacja przeznaczyła własne środki finansowe do jego realizacji w kwocie 1279,21 zł. Przy jego realizacji współpracowaliśmy także z Polskim Stowarzyszeniem Rodziców, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Publicznym Gimnazjum Nr 10 oraz trenerami metody Gordona Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.
Przeprowadzono trzy warsztaty, w każdym uczestniczyło po 8 dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, razem 24 osoby.

W kursach wzięły dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz Gimnazjum Nr 10. Zarówno MOPR, jak i Polskie Stowarzyszenie Rodziców aktywnie działające w szczecińskich szkołach zauważają potrzebę wsparcia dzieci i młodzieży ze względu na rosnący poziom frustracji u uczniów, nieumiejętność w radzeniu sobie z problemami i stresem.
Zrealizowano zakładane cele zadania poprzez:
    •    promowanie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
    •    redukcję stresu w sprawach wskazywanych jako problematyczne
    •    rozwijanie empatycznych relacji w rodzinie i szkole, prowadzących bezpośrednio do poprawy zdrowia psychicznego
    •    promowanie nieagresywnych wzorców zachowań
    •    nauczenie rozpoznawania swoich potrzeb, tworzenia planu działania i stawiania własnych celów oraz podejmowania decyzji
    •    nauczenie radzenia sobie ze złością, lękiem, niepowodzeniem, presją ze strony rówieśników i dorosłych
    •    nauczenie nieagresywnego reagowania na zaczepki i rozwiązywania konfliktów lub sprzeczek bez używania przemocy
    •    zapewnienie 24 uczestnikom własnych materiałów szkoleniowych co umożliwiło ćwiczenie poznanych umiejętności po zakończonych warsztatach
    •    wsparcie ze strony certyfikowanych trenerów metody Gordona po zakończonych warsztatach
    •    promowanie materiałów edukacyjnych dla szczecinian o metodzie Gordona
    •    nauczenie stosowania metody Gordona 24 szczecińskich dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat
    •    przeprowadzenie trzech 18 godzinnych kursów Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży
    •    przeprowadzono 54 godziny warsztatów
    •    rozdano 24 materiały szkoleniowe do kursów
    •    udostępniono 100 szt. plakatów informacyjnych, 500 szt. ulotek informacyjnych oraz 200 szt. materiałów edukacyjnych  

Każdy reaguje na stres inaczej, bowiem dotyka on wszystkich. Szczególnie jednak winniśmy zadbać o dzieci, które są szczególnie narażone  na zwiększy stres w dzisiejszej codzienności. Odczuwany stres może wpływać na dzieci w różny sposób. Częste możliwe objawy stresu to lęk, niepokój i zamartwianie się związane z nauką, sytuacją rodzinną, kłótniami między rodzicami, agresją i/lub przemocą fizyczną, psychiczną i werbalną, problemami z rówieśnikami, hejtem etc.

Innymi objawami są trudności związane z koncentracją uwagi, 
trudności z zasypianiem,
 zaburzenia odżywiania, pogłębienie objawów chorób chronicznych,
 sięganie po używki, np. alkohol, substancji psychoaktywnych czy innych używek,
 napięcie odczuwane w ciele, ból głowy, rozstrój żołądka,
 obniżony nastrój, drażliwość,
 odczuwanie samotności, izolacji, bezradności.