• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Misja

Fundacja "Wychowanie bez porażek" jest organizacją pozarządową pożytku publicznego z siedzibą w Szczecinie, która działa na terenie całej Polski. Fundacja została powołana do życia w 2006 roku.

Misją, która jest fundamentem naszej Fundacji jest prawo do życia w oparciu o wartości ludzkie, takie jak szacunek, akceptacja, pokój, jasna komunikacja i postępowanie bez uciekania się do siły, agresji i przemocy psychicznej, fizycznej i słownej w relacjach międzyludzkich. 

Prowadzimy szeroko pojętą edukację, pomoc psychologiczną oraz psychoprofilaktykę w oparciu o certyfikowane programy uznanego na całym świecie psychologa i twórcę metody bez zwycięzców i bez pokonanych dr. Thomasa Gordona.

Nasze działania kierujemy do wszystkich, którzy pragną budować swoje relacje w oparciu o styl demokratyczny, poczucie serdeczności i bliskości, przyjazną komunikację oraz nauczyć się pokojowo rozwiązywać konflikty, ponieważ rozwiązywanie konfliktów bez uciekania się do siły stanowi integralną część metody Gordona, za którą autor trzykrotnie otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla.

Nasze kursy pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica Poziom 1 i 2, Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1 i 2, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży czy Bądź Najlepszą Wersją Siebie, stworzone przez  Thomasa Gordona adresujemy do rodzin, szkół, przedszkoli, oraz wszędzie tam, gdzie spotkanie się ludzi otwiera potrzebę wspierania relacji międzyludzkich, które są ważne do budowania wspólnoty i wychowania do pokoju przyszłych pokoleń.

 

Głównym celem Fundacji jest przekuwanie idei w praktyczne umiejętności, by nie  pozostała jedynie w świadomości ludzi. Pragniemy wzbudzić chęć do realizowana jej w relacjach z innymi każdego dnia.

Szczególnie pochylamy się nad relacjami dorośli - dzieci i rodzinnymi. Pomagamy, aby uczestnicy naszych programów nauczyli się metod, które podnoszą jakość ich relacji i wzmacniają więzi w rodzinie. Jesteśmy głęboko przekonani, że dobre relacje z bliskimi sprawiają, że ludzie są zdrowi i szczęśliwi. 

Swoje założenia oparliśmy o model wychowawczy dr. Thomasa Gordona dlatego, że przeprowadzone badania skuteczności tego programu, potwierdziły jego efekty. Dzięki modelowi Gordona możliwe są naprawdę bliskie, oparte na szacunku i zrozumieniu, pełne ciepła relacje w rodzinach, szkołach i na podwórkach.

Ponadto nasza Fundacja prowadzi działalność promującą zdrowie, w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.