• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Województwo Wielkopolskie

W 2014 roku realizowaliśmy zadanie publiczne w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego - "Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i  kryzysem."

W 2015 roku realizowaliśmy również zadanie publiczne w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego - " Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów  dziecka."

Fundacja przeznaczyła własne środki finansowe do ich realizacji w kwocie 3783,64 zł. Pozostałe środki na finansowanie zadań pochodziły z dotacji.

Przy ich realizacji współpracowaliśmy m.in. ze Szkołą Podstawową Eureka w Poznaniu. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica (TSR). Przeprowadzono sześć kursów, 144 godzin szkoleniowych, w sumie przeszkolono 50 uczestników. Rozdano 50 materiałów szkoleniowych i książek T. Gordona "Wychowanie bez porażek".

Zadanie pozwoliło dotrzeć do rodziców mniej zamożnych, którym trudno byłoby wziąć udział w odpłatnych warsztatach. 

U beneficjentów po zakończonym zadaniu zauważalne było - rozwinięcie postaw i pogłębienie kompetencji wychowawczych opartych o nieagresywny model wg metody Gordona, spadek stresu związanego z problemami wychowawczymi, zwiększenie asertywności, wzrost autorytetu rodzica, nauczenie rozpoznawania swoich potrzeb, rozwijanie empatycznych relacji w rodzinie, nauczenie radzenia sobie ze złością, lękiem, nieagresywne rozwiązywanie konfliktów lub sprzeczek domowych, radzenie sobie ze sprawami wskazywanymi jako problematyczne.