• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Zmieniamy świat budując relacje

Wychowanie bez porażek

Instynkt rodzicielski nie zawsze wystarcza i bywa, że pomimo dobrych intencji, relacje z dzieckiem nie układają się najlepiej. Poprzez różne, często nieświadome zachowania, zamiast budować więzi, niszczymy je. W budowaniu trwałych relacji z dziećmi w oparciu o autorytet rodzica może nam dopomóc metoda Gordona, wsparta przez pół wieku doświadczeń i wciąż udoskonalana, której autorem jest nieżyjący już amerykański psycholog, psychoterapeuta, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, dr Thomas Gordon. Jego książki zostały dotąd przetłumaczone na 28 języków, a ich sprzedaż przekracza rocznie 6 milionów egzemplarzy.

Metoda Gordona działa na dzieci w każdym wieku. Pierwsze efekty jej stosowania można zauważyć z dnia na dzień.
 
Bez nagród i kar
Metoda Gordona zakłada, że rodzice nauczą się nowych sposobów wyrażania uczuć i słuchania dzieci szczerze i ze zrozumieniem, odejdą też w procesie wychowania od stosowania nagród i kar, które frustrują ich samych, uczą manipulacji i działają w istocie przeciwko nim. Zamiast tego będą rozmawiać i stosować ustalane z dzieckiem zasady. Jeśli zaprasza się dziecko do rozmowy na temat zasad, jest dużo większa szansa, że będzie z nich korzystało, niż gdy narzuci się je z góry. Jeżeli zaś dana zasada się nie sprawdza, można ją przedyskutować jeszcze raz uwzględniając potrzeby obu stron.

Metoda Gordona opiera się na stawianiu granic, tworzeniu zasad, w ramach których dzieci czują się bezpiecznie, rozwiązywaniu problemów i konfrontowaniu się z dzieckiem w określony sposób i nie ma nic wspólnego z wychowaniem bezstresowym. W tym programie szkoleniowym uczy się rodziców komunikowania swoich emocji i potrzeb, a także rozwijania tych umiejętności u swoich pociech tak, aby osiągnąć wychowawczy sukces. Dzieci, które potrafią wyrazić to, co czują, rzadziej zachowują się źle, ponieważ wprost komunikują swoje potrzeby i emocje. Nie muszą za wszelką cenę zwracać na siebie uwagi. Praktyka w stosowaniu metody Gordona wskazuje, że nawet dwulatki mogą umiejętnie artykułować swoje emocje i potrzeby.

Zdejmowanie etykietek
„Często mówimy do dzieci: „jesteś dobrym pomocnikiem”, „jesteś złośliwy”, itd. W ten sposób „przyczepiamy” im etykietki, które w istocie, choć tworzone w dobrej wierze, wyrządzają dziecku więcej złego niż dobrego. Problem z etykietami polega na tym, że zawsze zawierają domysły na temat zachowania czy motywacji dziecka, czyli coś co istnieje tylko w głowie rodzica.

Niebezpieczeństwem tego jest, że utkniemy w naszych interpretacjach i nie zwrócimy uwagi na prawdziwą dwustronną komunikację między rodzicem a dzieckiem. Metoda Gordona uświadamia, że etykiety nie są prawdziwe, mogą ranić, ograniczają naszą zdolność do widzenia drugiej osoby i często ciężko się ich pozbyć, dlatego trzeba wyjść poza pryzmat oceniania.

Warunki rozmowy
Według dr. Thomasa Gordona dzieci zachowują się w określony sposób, by zaspokajać swoje potrzeby. Nie potrafią reagować spokojnie, będąc w emocjach. W trudnych chwilach warto aby dorośli zamiast karać i krytykować, aktywnie słuchali by obniżyć ich temperaturę emocji oraz wyrażali swoje własne uczucia z tym związane, zwracając się do nich w formie komunikatów typu „ja”, mówiąc np. „Kiedy Twoje zabawki leżą na schodach, boję się że upadnę i skaleczę się.”, itd. Kiedy niektóre reakcje dziecka są nie do zaakceptowania, metoda Gordona uczy rodziców umiejętności rozpoznawania problemu oraz zastosowania odpowiedniej umiejętności radzenia sobie z nim. Podpowiada, że rozmowa z dzieckiem musi spełnić określone warunki – potrzebny jest odpowiedni czas i miejsce oraz kontakt wzrokowy. Język niewerbalny jest w komunikacji równie ważny jak słowa. Musimy okazać dziecku, że go słuchamy i jesteśmy zainteresowani tym, co ma do powiedzenia. Aktywne słuchanie z pewnością pomoże mu w każdej życiowej sytuacji.  
 
Trening Skutecznego Rodzica
Na Treningach Skutecznego Rodzica rodzice, ale też dziadkowie czy inne osoby zajmujące się wychowaniem dzieci, poznają sposoby komunikacji sprzyjające wzrostowi wzajemnego szacunku i zaufania w rodzinie. Metoda Gordona trudno jest nauczyć się z książek. Kurs zawiera wiele ćwiczeń praktycznych oraz dodatkowych materiałów. Doświadczenia rodzin po kursie pokazują, że dzieci wychowane w oparciu o metodę Gordona stają się bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne.

Rodzice zyskują szansę poprawy relacji z dziećmi, uczą się też rozwiązywać konflikty metodą bez zwycięzców i bez pokonanych. Uświadamiają sobie, że surowość wywołuje u dziecka postawę buntowniczą i chęć odwetu, a uległość - wyzwala egoizm i zarozumiałość. Dr Gordon pomaga znaleźć „złoty środek”, który jest czymś zupełnie innym niż kompromis.

Po ukończeniu takiego kursu będziemy uczestnikami rewolucji w relacjach rodzinnych. Co ciekawe, umiejętności zdobyte na kursach TSR mogą być przydatne nie tylko w relacjach z dziećmi, ale też relacjach partnerskich czy zawodowych.