• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Miasto Białystok

W 2014 realizowaliśmy zadanie publiczne Prezydenta Miasta Białystok pod nazwą "Wychowanie do Życia w Rodzinie - programy wychowawcze rozwijające umiejętności z zakresu komunikacji i mediacji, nakierowane na integralny rozwój ucznia.

W 2017 roku realizowaliśmy zadanie publiczne Prezydenta Miasta Białystok pod nazwą "Programy wychowawcze i edukacyjne - programy wychowawcze nakierowane na integralny rozwój ucznia".

W 2018 roku realizowaliśmy zadanie publiczne Prezydenta Miasta Białystok pod nazwą "Trening Skutecznego Nauczyciela".

Fundacja przeznaczyła własne środki finansowe do ich realizacji w kwocie 9473,87 zł. Pozostałe środki na finansowanie zadań pochodziły z dotacji.

W ramach realizowanych zadań w latach 2014, 2017 - 2018 w Białymstoku przeprowadzono 8 (32 godzinnych) kursów Trening Skutecznego Nauczyciela i 4 (18 godzinne) kursy Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, co pozwoliło przeszkolić 96 nauczycieli i wychowawców i 48 dzieci i młodzieży.
Rozdano 96 książek T. Gordona „Wychowanie bez porażek w szkole” oraz 144 materiały szkoleniowe.
W sumie przeprowadzono 328 godzin warsztatów.

Zadania polegały na przeprowadzeniu warsztatów Treningu Skutecznego Nauczyciela dla nauczycieli i wychowawców z Gminy Miasta Białystok oraz warsztatów Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących z Gminy Miasta Białystok,

U beneficjentów po zakończonym zadaniu  zauważalne było:
•    rozwinięcie postaw i pogłębienie kompetencji wychowawczych opartych o nieagresywny model wg metody Gordona
•    pogłębienie wiedzy o modelach pozytywnego wpływania na postawy dzieci
•    spadek stresu związanego z problemami wychowawczymi
•    rozwiniecie współpracy opartej na podmiotowej relacji nauczyciel – uczeń
•    rozwiniecie empatycznych relacji w rodzinie i w szkole
•    stosowanie umiejętności nauczonych na kursie TSN i TSK w codziennym życiu
•    nieagresywne rozwiązywanie konfliktów w szkole i w domu
•    rozwinięcie pozytywnych postaw społecznych u dzieci i młodzieży
•    zwiększenie asertywności
•    wzrost autorytetu nauczyciela
•    radzenie sobie ze sprawami wskazywanymi jako problematyczne     
•    rozwinięcie pozytywnych postaw społecznych u dzieci i młodzieży
•    zwiększenie asertywności
    
Podczas realizacji zadań nauczono nauczycieli i wychowawców stosowania metody Gordona, co wpłynęło na poprawę i rozwijanie podmiotowych relacji w szkole i rodzinie, redukcję stresu, promowanie nieagresywnych zachowań nauczycieli zgłaszających problemy wychowawcze oraz zmniejszenie agresywnych i ryzykownych zachowań uczniów.