• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży - TSK (ang. Youth Effectiveness Training) skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 12 – 18 lat. Celem Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży jest pomoc w dojrzewaniu społecznym i emocjonalnym uczniów. Trening Skutecznej Komunikacji kieruje uwagę dzieci i młodzieży na podstawowe umiejętności rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej i budowania relacji. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach ich funkcjonowania i z których będą korzystali przez resztę swojego życia. Jest wiele dowodów na to, że trening i wiedza zwiększająca kompetencje komunikacyjne, emocjonalne i społeczne ucznia jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

W czasie kursu TSK dzieci i młodzież rozwijają umiejętności:

 • Radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniem, presją ze strony rówieśników i dorosłych.
 • Obserwacji zachowania w celu opisania zachowań własnych i innych osób.
 • Rozpoznawania swoich potrzeb, tworzenia planu działania i stawiania własnych celów oraz podejmowania decyzji.
 • Radzenia sobie ze złością, lękiem i innymi emocjami.
 • Nieagresywnego reagowania na zaczepki.
 • Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów lub sprzeczek.
 • Empatycznego słuchania by pomóc sobie i innym w rozwiązaniu ich problemów.
 • Samoakceptacji i zaprzyjaźniania się z innymi.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób.
 • Umiejętności mediacji.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami.
 • Stawianie i osiąganie celów - mój plan działania