• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR) poziom pierwszy w Szczecinie

Violetta Kruczkowska

Violetta Kruczkowska

Siedziba:PUŁAWY
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 602 336 109

v.kruczkowska@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR) poziom pierwszy w Szczecinie

Dokładne terminy:
04.09.2020 godz. 17:00 - 21:00
05.09.2020 godz. 10:00 - 18:00
06.09.2020 godz. 09:00 - 18:00

Miejsce:

Szczecin

Zgłoszenie:

Wyślij na fundacja@gordon.edu.pl (o przyjęciu decyduje kolejność), podaj w mailu swój numer telefonu do kontaktu.

Cena kursu:

580 zł
Opłatę za kurs należy dokonać  na konto Fundacji: mBank 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (miasto, kod, ulica, nr) oraz adnotację kurs TSR w Szczecinie - wpłata na cele statutowe
 
W ramach opłaty otrzymujesz komplet materiałów szkoleniowych (książkę Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica", Zeszyt ćwiczeń TSR1) oraz dyplom ukończenia kursu.
 
Trening odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej i indywidualnej, gier edukacyjnych, dyskusji.
Podczas pierwszego poziomu TSR1, rodzice uczą się obserwacji dziecka za pomocą tzw. okna zachowania, rozpoznawania kto ma problem w danej chwili i konkretnych umiejętności pomagania, doceniania,  wyrażania siebie i konfrontacji.

Na TSR1 zajmujemy się także uczuciami, potrzebami, elementami psychologii rozwojowej, zrozumieniem jak powstają konflikty.
Wiedza i zdobyte umiejętności są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Nowe kompetencje komunikacji interpersonalnej pomagają skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Pomagają motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez rodziców zachowania.

Na kursie rodzice nabywają umiejętności pozwalające:
ograniczać sytuacje konfliktowe
wychowywać bez krzyku i klapsów
ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i odpowiedzialności
stawiać dzieciom granice
wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
redukować bunt u nastolatków
wzmacniać poczucie wartości u dzieci

Nowo nabyte umiejętności możesz rozwijać na drugim poziomie TSR2.