• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

najbliższe kursy tsn2

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI

KURSY ONLINE
Platforma webex

Wszystkie materiały dla Państwa są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie TSN2, uczestnik otrzymuje dyplom, który NIE uprawnia do prowadzenia kursu TSN. Osoby zainspirowane, by nauczać modelu Gordona zapraszamy na szkolenia trenerskie...czytaj więcej

Trening Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2) to warsztat tylko dla osób, które ukończyły poziom pierwszy Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN1) lub Trening Skutecznego Nauczyciela w "starej" 32-godzinnej formule.

Celem TSN2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na TSN1 i nabywanie nowych - mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na TSN2 uczestnicy uczą się:

- Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
- Strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
- Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
- Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.

Program kursu TSN1 obejmuje 21 godzin zegarowych rozłożonych w różnym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.
Kurs to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata pracy nauczyciela.

Kursy TSN2 są prowadzone wyłącznie przez Reprezentantów GTI w Polsce Violettę i Piotra Kruczkowskich.

Cena kursu TSN2 z materiałami i opłatami licencyjnymi wynosi 900 zł.