• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

najbliższe kursy tsr2

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI

2022-10-25 KURS ONLINE
Platforma webex

Program kursu dla rodziców TSR2 obejmuje 5 sesji, jedna sesja trwa 3 godziny (15 godzin w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

Kurs dla rodziców, Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2) jest skierowany tylko dla osób, które ukończyły poziom pierwszy Treningu Skutecznego Rodzica (TSR1) lub Trening Skutecznego Rodzica w "starej" 24-godzinnej formule.

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona, prowadzący dla Państwa kurs dla rodziców TSR2, jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu indywidualne materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR2, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek w praktyce”, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR2 - 580 zł.

Celem kursu dla rodziców TSR2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na części pierwszej TSR1 oraz nabywanie nowych - mediacji, rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na kursie dla rodziców TSR2 uczestnicy uczą się jak:

- oddzielać potrzeby od rozwiązań w celu zrozumienia natury konfliktu potrzeb;
- używać w praktyce metody “bez zwycięzców i pokonanych” dr. Gordona w celu rozwiązywania konfliktów;
- wykorzystywać siedem strategii TSR w celu rozwiązywania konfliktów wartości;
- stać się dobrym mediatorem w sytuacji, kiedy dzieci mają konflikt między sobą.

Każda sesja TSR2 to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata rodzica.

Kurs dla rodziców TSR2 nie jest magicznym sposobem na rozwiązywanie problemów z dziećmi. To proces przemiany rodziców, której największą wartością jest długofalowy efekt, bo dzieci obserwując swoich rodziców, mają solidne podstawy do kopiowania w dorosłym życiu Twojego Rodzicu sposobu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, poszanowania wartości, budowania relacji z ludźmi oraz poglądów, opinii, wartości, m.in. na proces wychowania własnych dzieci, a Twoich... wnuków.

Wszystkie materiały do kursu dla rodziców TSR2 przygotowuje Polskie Centrum Edukacji Gordona. PCEG posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie TSR2, uczestnik otrzymuje dyplom, który NIE uprawnia do prowadzenia i nauczania kursu TSR2. Osoby zainspirowane, by nauczać rodziców modelu Gordona w programie TSR2, zapraszamy na szkolenia trenerskie...czytaj więcej