• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Przekaż nam swój 1%

Przekaż nam swój 1%
2016-04-09

1% dla Fundacji „Wychowanie bez porażek” pomoże w realizacji zadań statutowych.

PIT za 2018 rok - wystarczy wpisać: Fundacja „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181.
 
Nasza misja to zapobieganie wszelkiego rodzaju przemocy  psychicznej, fizycznej i werbalnej. Chcemy nauczyć rodziców, nauczycieli, szefów, dzieci zwracania się z szacunkiem do innych i rozwiązywania konfliktów bez zwycięzców i pokonanych. Misja jest ważna, ale kluczem do zmiany jesteś Ty, każdy winien zacząć od siebie, przyjąć i uwewnętrznić wiedzę na temat tego jaką wagę ma słowo, przypomnieć sobie jak ważny jest szacunek, miłość i pokój w relacjach międzyludzkich. Nasze działania opieramy o model T. Gordona, który jest nie tylko ideą samą w sobie, ale także uczy praktycznych umiejętności.

1% przekazany na konto Fundacji „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181 przeznaczymy na:
- dofinansowanie Treningów Skutecznego Rodzica;
- wspieranie działań i projektów służących rozwijaniu empatii, szacunku, akceptacji i pokoju we wszystkich relacjach, m.in. konferencje, prelekcje, krótkie warsztaty;
dofinansowanie projektów dla rodziców i nauczycieli;
dofinansowanie Treningów Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży
 
Dziękujemy bardzo - Zarząd Fundacji