• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi ONLINE

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi ONLINE
2021-01-29

"Lepiej zapobiegać niż leczyć"

Dokładne terminy:
16.03.21. wtorek 17:00-20:00
18.03.21. czwartek 17:00-20:00
23.03.21. wtorek 17:00-20:00
25.03.21. czwartek 17:00-20:00
30.03.21. wtorek 17:00-20:00

Tylko dla osób po TSR1

Miejsce:
Platforma https://www.webex.com/

O kursie online:
* Kurs nie jest też "typowym" webinarium/wykładem
* Kurs odbywa się na platformie https://www.webex.com/
* Potrzebna w komputerze kamera i słuchawki można korzystać z telefonu, link do zalogowania uczestnik otrzyma mailem
* Po dopełnieniu formalności przez uczestnika kontaktujemy się i prowadzimy jak się przygotować do kursu online.

Czas trwania:
15 godzin zegarowych (21 szkoleniowych)

Zapisy:
Zgłoszenia:fundacja@gordon.edu.pl (ze względu na kolejność zgłoszenia, w mailu prosimy o podanie numeru telefonu), a następnie wypełnienie otrzymanej deklaracji uczestnictwa.

Opłata za kurs na konto Fundacji: mBank 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925
W tytule: imię i nazwisko oraz adnotacja "kurs TSR2 online - wpłata na cele statutowe".

Cena TSR2:
620 zł plus koszty wysyłki materiałów (18 zł).

Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie!
1. Kurs TSR2 dofinansowany w wysokości 15 % tylko dla uczestników kursów TSR1 realizowanych w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem: „Pokój zaczyna się w rodzinie czyli profilaktyka przeciwdziałania przemocy- edycja 2020" - do zapłaty 527 zł plus 18 zł wysyłka materiałów.

2. Aby uzyskać dofinansowanie i zniżkę w wysokości 10 % należy wysłać zgłoszenie do 16 lutego 2021 i dokonać wpłaty w dniu zgłoszenia. Wówczas do zapłaty pozostanie 558 zł za kurs i koszty wysyłki 18 zł.
Każdy uczestnik otrzymuje przed kursem na wskazany przez siebie adres paczkomatu materiały szkoleniowe, a dyplom na zakończenia kursu, dla osób zainteresowanych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Cel kursu TSR2:
Celem TSR2 jest rozwijanie umiejętności zdobytych na TSR1 i nabywanie umiejętności mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na tej części kursu, rodzice rozwijają, utrwalają umiejętności z TSR1 i nabywają nowe pozwalające:
- oddzielać potrzeby od rozwiązań
- zrozumieć naturę konfliktu
- rozwiązywać konflikty potrzeb metodą “bez zwycięzców i pokonanych”
- wykorzystywać siedem strategii rozwiązywania konfliktów wartości
- zrozumieć i nauczyć się roli mediatora

Po kursie możliwe konsultacje telefoniczne.