• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

Aktualności

Mediacje i rozwiązywanie konfliktów

W dniach 01/02.12.2018 odbędzie się w Szczecinie warsztat: Mediacje i rozwiązywanie konfliktów wg modelu Gordona.

2018-10-13

Bądź Najlepszą Wersją Siebie w Warszawie

Ostatnie wolne miejsca na warsztat rozwoju osobistego  pt. "Bądź Najlepszą Wersją Siebie" (BNWS) w Warszawie!
Warsztat  już 24.11.2018!
2018-10-13

Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w Szczecinie

Trwa nabór na TSR w Szczecinie 29.11-02.12.2018 Zapraszamy!

2017-03-19

Przekaż nam swój 1%

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku Fundacji „Wychowanie bez porażek”. To pomoże nam w realizacji zadań statutowych. Wystarczy, kiedy wypełniając swój PIT za 2017 rok wpiszecie Państwo: Fundacja „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181.

 

2016-04-09

o nas

o nas

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto prowadzimy działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.