• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

Aktualności

PODZIĘKOWANIA

Po raz kolejny, dzięki gościnności dyrekcji SP "EUREKA" w Poznaniu, w dniach 21-24.09.2017 odbył się kurs Trening Skutecznego Rodzica. Serdecznie dziękujemy!

2017-10-07
Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w Szczecinie

Informujemy, że kurs TSR w Szczecinie 30.11/1/2/3.12.2017 r. odbędzie się w murach SP nr 61, przy ul. 3 Maja 4-7. Ostatnie 3 wolne miejsca! Zapraszamy!

2017-03-19
TRENING SKUTECZNEGO RODZICA W POZNANIU

Rusza nabór na Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w Poznaniu! Kurs dofinansowany w 10 % przez Fundację "Wychowanie bez porażek".  Termin realizacji 27 - 30.09.2018. 

2016-05-26
Przekaż nam swój 1%

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku Fundacji „Wychowanie bez porażek”. To pomoże nam w realizacji zadań statutowych. Wystarczy, kiedy wypełniając swój PIT za 2017 rok wpiszecie Państwo: Fundacja „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181.

 

2016-04-09

o nas

o nas

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto prowadzimy działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.